Det innkalles til ekstraordinært møte i Skjervøy formannskap torsdag 30.mars 2017 kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus.

Vi gjør oppmerksom på at deler av møtet kan kjøres for lukkede dører.

Innkalling med sakspapirer ligger vedlagt som PDF under aktuelle dokumenter.

31.03.2017: Protokollen er nå lagt ut.