Fyllingen for hageavfall på Fiskenes vil bli holdt åpen torsdag 26. oktober fra kl. 12.00  - 18.00..
 

Deponering kun tillatt når bommen er oppe.

Det blir kun anledning og deponere reint hageavfall, all annet avfall skal leveres på miljøstasjonen  i Industriveien.