Økt sikkerhet

Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

- Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Videre innføringsplan

Resten av Nord-Norge samt Trøndelagsfylkene innfører e-resept fram mot sommeren. – Da vil e-resept være i bruk i halvparten av landets fylker. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus. De øvrige fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Anne-Lise Härter.

Fakta om e-resept

 • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter.
 • E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.
 • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.
 • Enkelte sykehusapotek starter litt senere enn øvrige apotek.
 • Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når de tekniske forholdene er tilrettelagt.
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med nasjonal innføring av e-resept. Helsedirektoratet samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Publikum finner mer informasjon på www.helsenorge.no/eresept.
 • Helsepersonell kan lese mer på www.eresept.no.
 • Nettstedene viser også dato for innføring av e-resept i kommunene.