Drillkorpset på Skjervøy

Samlet i omdømmeprosjektets skattekiste

På Skjervøy har vi et aktivt drillmiljø. Drilltroppen startet opp i begynnelsen av 1980 og har vært i aktivitet siden den gang. Hele ideen om en drilltropp kom da korpset ønsket seg en tamburmajor.Monica Sandstrand ble da kurset til denne oppgaven og ble med i oppstarten av drilltroppen. Drilltroppen har hatt ca 10 ulike instruktører i årene som har gått, og instruktørene har vært jenter som har fått opplæring i vår drilltropp og senere begynt som instruktør. Noen få gutter har også deltatt.

I 2010 kom drilltroppen inn under kulturskolen. Drilling er en aktivitet som ser ut til å ha kommet for å bli. For å rekruttere til aktiviteten har en også hatt opplæring i dans. Dans og drilling har vært kombinert i mange oppvisninger som har vært vist på Skjervøy. Hver 17.mai stiller drilltroppen med oppvisning og høster stor applaus. Vi håper dette tilbudet kan bestå i framtida og samler den i vår skattkiste.

Omdømmemedarbeider

Ingrid LønDrilltroppen 80-tallet.jpghaug

Web levert av CustomPublish AS