Dialogseminar på Skjervøy

Tirsdag den 13. mars arrangerer Omdømmeprosjektet i Nord-Troms det tredje dialogseminar i Skjervøy kommune. Nordreisa og Storfjord har gjennomført sine seminar. Ca 30 ungdommer fra ungdomsskole alder og til 35 år, blir også å delta på dette 1 dagers seminar.
Omdommeprosjektet

I tett samarbeid med Universitetet i Tromsø, skal vi finne ut mer om hva unge mener om hjemplassen sin, hva de mener om fremtidas karriere muligheter, hvilke utfordringer hjemkommunen har for å holde på ungdom, og hvordan hjemkommunen skal få utflyttet unge voksne til å flytte tilbake etter endt utdanning.

Et positivt omdømme er noe vi alle vil ha. Troen på at en gjennom et positivt omdømme kan trekke til seg næringsaktører, tilflyttere, tilbakeflyttere, investorer og turister, er utgangspunktet for mange kommuner og regioner, i arbeidet for å skaffe seg et godt omdømme.

I Nord-Troms vil en gjennom dialogseminar, spørre både ungdom og andre, om råd for å kunne bygge opp et positivt omdømme. Målet er å få et enda mer kjent og synlig Nord-Troms.

Web levert av CustomPublish AS