Skjervøy kommune inviterte innbyggere, ledere av ulike lag og foreninger, næringsdrivende og politikere til å komme med ideer til:

Hva gjør at Skjervøy skiller seg ut positivt?

Hva vil du at Skjervøy skal være kjent for?

I ei hektisk adventstid hadde mange satt av kvelden onsdag 9.desember og disse bidro til mange gode innspill. Dialogseminaret var lagt opp slik at deltakerne ble delt opp i fire grupper. Næringsliv ble plassert i ei gruppe, politikerne i ei anna, kommunens administrasjon og ungdomsrepresentantene i ei og ei gruppe besto av bygdelagsleder, eldrerådet og andre. Gruppene jobbet seg gjennom tre ulike oppgaver, som ble lagt fram i plenum. 

Gruppene trakk blant annet fram at Skjervøy kommune har en godt utbygd infrastruktur, er et maritimt miljø, har spektakulær natur, variert og aktivt kulturtilbud. 

Gruppene mener blant annet at vi blir oppfattet som et livskraftig samfunn.

Flere av gruppene ønsket at Skjervøy kommune skulle fremstå som fremtidsrettet, en samhandlingskommune, ha et godt tilrettelagt ungdomsmiljø og fortsette å være næringsvennlig. Samtidig ble det påpekt at vi kan være mer inkluderende og at bedre vare på de gode ambassadørene. 

Alle innspill fra dialogseminaret vil bli samlet og brukt i det videre arbeidet fram mot konkrete tiltak. Innspillene vil bli strukturert og publisert på nettsiden så snart som mulig. Samtidig blir det åpnet for flere innspill fra dere som ikke hadde anledning til å delta.