Fyllingen for hageavfall på Fiskenes blir åpnet fra og med torsdag 06.07.2017 hver torsdag fremover og ut august 2017.
Deponering kun tillatt når bommen er oppe.

 

Åpningstid blir fra kl.1200 – kl. 1800

Det blir kun anledning og deponere reint hageavfall, all annet avfall skal leveres på miljøstasjonen  i Industriveien.