NAV Troms og Finnmark arrangerer en digital messe for alle som ikke har fullført/påbegynt videregående utdanning innen normert tid.

Hvis du går med «en liten student i magen», eller ønsker å undersøke dine muligheter for å studere, så bør du delta på messen. Det er helt uforpliktende og helt frivillig, kun en mulighet til å undersøke alle dine valgmuligheter på en plass. På messen vil du få informasjon om dine rettigheter og muligheter for å ta studier, både ved siden av jobb og som registrert hos NAV.

Du kan chatte eller ha videosamtale med veiledere/rådgivere fra de ulike tjenestene. Vær aktiv og nysgjerrig, da blir utbytte ditt størst!

Deltakere på messen vil være:

- Videregående skoler fra Troms og Finnmark

- Oppfølgingstjenesten

- Opplæringskontor for ulike lærlingeløp

- Fylkeskommunen

- Utdanning Nord

- Krokeide videregående

- Forsvaret

- Fengselsbetjent skolen (Tromsø og Vadsø fengsel)

- Karriere Troms og Finnmark

- NAV veileder

 

Velkommen til digital messe!