Halti Næringshage inviterer alle som tenker å starte bedrift eller bistand til videreutvikling av eksisterende bedrift til å spise en lunsj sammen med oss. Vi vil informere om mulige virkemidler som er tilgjengelige. Kvinnovasjon, VRI, Inkubator Troms, Skattefunn, Reis og Ryk  osv osv. Vi vil orientere om de muligheter som gis i et samarbeide med næringshagen. Muligheter for individuelle samtaler etter kl 1400. Må opplyses om i forkant dersom det er ønskelig, slik at vi kan avtale tidspunkt.

 
Påmelding:
Internett
For mer info kontakt Torbjørn Evanger på mobil 908 34 385
Et samarbeid mellom
 
                          
 
Spre videre til andre du tror kan ha interesse av dette!
 
 
Med hilsen
 
Silja Karlsen
Næringsrådgiver 10 % still.
mob. 906 33 595