Byggforvaltningen i Skjervøy kommune driftes av 9 vaktmestere og vedlikeholdsarbeidere.

Offentlige bygg.
Skoler, svømmebasseng, idrettshall, barnehager, kontorbygg og helsebygg. Samlet areal ca 30.000 kvadratmeter.

Kommunale utleieboliger.
ca 60 boenheter forbeholdt flyktinger, vanskligstilte, ungdom i etableringsfasen og  kommunalt ansatte.
8 leiligheter i Røde Kors boligene som er forbeholdt eldre og uføre.
10 hybler på hybelhuset som er forbeholdt eldre og uføre.
21  leiligheter for brukere med spesielle behov.
15 omsorgsboliger på Sandvåghaugan forbeholdt eldre og uføre.
6 leiligheter i Arnøyhamn forbeholdt eldre og uføre.
 

For å få tildelt kommunal bolig, må det sendes skriftlig søknad til Teknisk etat. Vi ber alle som søker tildeling sette seg inn i retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.

Se retningslinjer her (klikkbar lenke)

Bruk dette søknadsskjemaet (klikkbar lenke)

Web levert av CustomPublish AS