I samarbeid med Effektiviseringsnettverkene i KS og Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Troms, skal Skjervøy kommune delta i et nettverkssamarbeid med kommunene Storfjord, Balsfjord og Karlsøy. Dette Nettverket skal gjennomføre en kvalitetskartlegging for de psykiske helsetjenestene i kommunene.

For å kunne bedre kvaliteten på tjenester, er det viktig å høre om erfaringer fra de som er tjenestemottakere. Deltakelsen i undersøkelsen er selvsagt frivillig.De som er tjenestemottakere vil motta brev med nærmere informasjon om undersøkelsen og hvordan den skal gjennomføres. Alle innkomne svar i undersøkelsen vil selvfølgelig bli behandlet anonymt.

Ved å få fram tjenestemottakeres erfaringer , er det mulig å få en oversikt over hva som er bra og hva som kan forbedres.Vi har et ønske om å stadig kunne bli bedre og styrke kvaliteten på våre tjenester!