Skjervøy kommune er sammen med alle andre kommuner og fylkeskommunen i Troms med i bredbåndssatsingen i Troms. Prosjektet heter "Bredbåndsfylket Troms". Her kommer litt info om status så langt.

7 kommuner, fylkeskommunale etater og en rekke kommersielle aktører er fysisk koblet til nettet og flere har startet forsiktig med internet aksess og andre tjenester. Etter hvert vil en rekke innholdstjenester som IP telefoni, videokonferanse, Vlan mellom kommuner for deling av applikasjoner, Virtuelle sentre, komme til. I tillegg vil skolene og andre planlagte avdelinger i den enkelte kommune bli koblet opp i nettet.

På tross av mye tøft vær i nord fylket rundt årsskiftet, har nettet vårt stått stabilt. Radiolinjemastene har stått av stormbygene og vi har virkelig fått testet vår kabel infrastruktur. På Skjervøy var strømmen nede i lengre tid og der gikk etter hvert også våre batterireserver tomme. Hvis dette viser seg å være et regelmessig foreteende, vil vi måtte utvide batterikapasiteten ved bortfall av strøm. Gode erfaringer nå i innledningen er det i hvertfall.

I de kommunene som er ferdig bygd kommer det til flere aksessleverandører så dette er en gledelig utvikling for husholdninger og bedrifter.

Mer info finnes på prosjektets nettside: