Kontaktinformasjon

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Brannsjef

Olaf Erling Nilsen 41 86 33 01 E-post

Beredskapsleder

Pål Edvardsen 41 86 33 02 E-post

Brannforebygger

Geir Marinius Wahlgren 41 86 33 03 E-post

Brannforebygger

Thomas Henriksen 41 86 33 04 E-post

Brannforebygger

Hans Henrik Karlstrøm 41 86 33 05 E-post