Sommeråpningstiden for Skjervøy folkebibliotek i perioden 26. juni -18. august

Sommerstengt fra 10. juli til og med 2. august - første åpningsdag etter ferien torsdag 3. august