Sykestua er i samme bygget som ordføreren har kontor. Et gammelt, ganske stort 2 etasjes bygg. Korridoren vi kommer inn i er slitt, maling som flakker og møbler plassert i korridoren er gamle og slitte. Men det er pyntet med levende potteplanter som gir et godt inntrykk.

IMG  1735
Barnelegekontoret

Sykestua har to 4-sengs rom, et for menn og et for kvinner, pluss et enerom. I tillegg er det et 4-sengsrom for eldre. Der hadde de 3 pasienter, to på fast plass og en som var litt hjemme og akkurat mens vi var på besøk, var innlagt. Det bor 900 på Solovki. det var ganske mange i barnehagen og i skolen, så befolkninga er ung. Da vi var på skolen og snakket med elevene, sa mange at de bodde sammen med besteforeldre. Det er kanskje grunnen til at så få eldre har langtidsplass.

IMG  1738
Pasientrom

Pasientrommene var helt greie, men bygget var gammelt og kunne trengt oppussing. Rommene hadde håndvask, rør og vask var gammelt, sengene var ikke heisbare, med tynne madrasser. Noen av stålrørsstoler manglet ryggplata. Rommene gav et inntrykk som minnet meg om flere tiår tilbake. Maling og annet vedlikehold, som vannrør og elektriske ledninger så ut til å være provisorisk og mangelfullt. Men jeg ble imponert over de ansatte som selv på sin fritid hadde malt rommet til de gamle, for å gjøre det hyggeligere. Dette rommet var pent malt, hadde gardiner, planter og en del religiøse bilde og figurer til pynt. Men fordi sentraloppvarmingen ikke ble slått på før 1. oktober, brukte de en løs varmeovn som lå på en stol med lange skjøteledninger i slynger gjennom rommet. De gamle lå i sine senger.

IMG  1741
Utradisjonell plassering av varmeovn

Korridoren var pasientmottaket, et skrivebord og stoler. Fra korridoren kom en til et laboratorium. Laboranten hadde ferie, da tok legen selv prøvene. Et minilaboratorie som analyserer diverse prøver var gitt fra vennskapsprosjektet på Skjervøy. Det var et eget rom for EKG undersøkelse og to legekontor. Nå var det bare en fast lege, hun var barnelege og hadde funksjon som overlege. Barnelegekontoret var som alt annet gammelt og slitt, men imponerende barnevennlig, med leker, planter og plakater. Her var også moderne utstyr. Hun har oppfølging av friske barn, fødsler foregår på fastlandet.

IMG  1737
EKG – rommet

IMG  1748
Legekontoret

Det var også ei skiftestue. Sykestua har en kirurg. Tidligere, da Solovki hadde mye militær aktivitet, hadde de også operasjonsstue. Den er nedlagt, de har heller ikke røntgen. Kirurgen tok seg av småskader. Alvorlig skade eller sykdom blir sendt til Arkangelsk med fly eller helikopter. Eller de kan ta båt til Kem, det tar ca 3 timer. Det meste av behandling foregår i Arkangelsk. Pasientrommene var tomme da vi besøkte sykestua. En pasient ventet på legen. Om sommeren er det masse turister på øya. Da kunne legen ha ca 20 henvendelser pr dag, om vinteren 5. Det var ingen vaktordning. Legene jobbet dagtid, trengte noen hjelp utenom, ringte de hjem til legen.

IMG  1733
Olga, overlegen på sykehuset ved siden av minilaboratoriet vi har kjøpt inn til Solovki sykehus

Det var 2 leger, 3 sykepleiere, 4 hjelpepleiere og i tillegg bestyrer, sjåfør og en som tok regnskap. De ansatte hadde kantine.

Tannklinikken er et rom i samme bygget. Den er nyopppusset, med moderne utstyr, det var gave fra Troms fylkeskommune. De hadde ingen fast tannlege, men hadde en som var der i perioder.

IMG  1745
Tannlegekontoret

De har også telemedisinsk utstyr, der de har kontakt med sykehuset i Arkangelsk. Gave fra Troms fylkeskommune.

Bygget er gammelt, men det er innholdet som er viktig. Fantastisk at et så lite samfunn har spesialist i både barnesykdommer og kirurgi.