stork

 

BARSELTREFF

 

Helsestasjon inviterer foreldre som har barselpermisjon til å kunne møtes en gang i uken.

 

Dette er et åpent tilbud for alle

 

Barseltreff

 

Velkommen til Rådhuskantinen, Skjervøy rådhus

ONSDAGER Kl: 12 – 14

 

Hilsen oss på helsestasjonen