Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T10:06:11.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Eksterne lenker
Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Praktiske opplysninger
Web levert av CustomPublish AS