Skjervøy barneskole er gammel og tilfredsstiller ikke dagens behov og krav på flere områder. Politikerne i Skjervøy initierte derfor en innovativ anskaffelsesprosess for å legge tilrette for at framtidens skole med uteområde blir både bedre, mer helhetlig og hensiktsmessig enn dagens løsning.

Oversikt over uteområdet, ill.: NIELSTORP+Arkitekter
Oversikt over uteområdet til nye Skjervøy barneskole - illustrasjon: NIELSTORP+ Arkitekter

Det ble søkt om bistand til å gjennomføre en designdrevet innovasjonsprosess for å legge best mulig tilrette for framtidens barneskole på Skjervøy.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har bistått kommunen med veiledning gjennom den innovative anskaffelsen.

Samarbeidet med LUP har vært avgjørende for at vi som kommune har gjennomført dette som en innovativ anskaffelse, sier kommunens prosjektleder Silja Karlsen.

De ansatte på Skjervøy barneskole har mange ideer
De ansatte på Skjervøy barneskole har mange ideer

I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt med tittelen «Renovering av Skjervøy barneskole». Forprosjektet har imidlertid ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til utviklingen innen undervisningssektoren og nye undervisningsformer. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en prosess som vurderer hvordan skolen kan tilpasses moderne undervisningsmetoder.

Videre var det behov for å vurdere samlokalisering av en ny barneskole med svømmehallen. Svømmehallen, som er etablert i ungdomsskolebygget, må også renoveres. Flerbruk av skolebygget er en annen faktor som burde undersøkes nærmere.

Kommunen ønsket blant annet å avklare disse punktene:

  • Renovere dagens skole
  • Rive dagens skole og bygge ny skole
  • Samlokalisere barneskolen med svømmehallen
 
Plenum med samarbeidspartnerne NIELSTORP+ arkitekter og Andre Krause arkitektur vant oppdraget og har det siste halve året jobbet tett sammen med prosjektteamet til Skjervøy kommune om framtidens barneskole på Skjervøy. 

 

Elevene fikk i oppgave å skape framtidens barneskole i Minecraft
Elevene fikk i oppgave å skape framtidens barneskole i Minecraft

 

Tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft i en workshop med kommunens ansatte
Tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft i Plenum i en workshop med de ansatte i Skjervøy kommune

 

Involvert over 350 personer

Skoleelever, ansatte på skolen, innbyggere, næringslivet, frivillige lag og foreninger, kommuneadministrasjonen og politikere har vært involvert i prosessen gjennom befaringer på den gamle skolen og nye skoler, workshoper, intervju, møter og ikke minst har eleven fått skape framtidens skole i Minecraft. Det er også brukt sekundærdata fra skoleforskning og det er laget en tidlige versjonen av skolen i AR  (Augmented Reality). I tillegg har det blitt arrangert kurs for næringslivet og kommuneadministrasjonen i designdrevet innovasjon og generativ kunstig intelligens

Over 350 personer fra baby til pensjonist har blitt involvert i de ulike fasene i prosjektet: Innsikt, ide og konsept og test.

Samarbeidet med Plenum har vært avgjørende for at kommunen fikk gjennomført en god prosess. Vi har kartlagt behov og fått mange spennende ideer som vi tror de involverte kan kjenne seg igjen i. Eller som en lærer sa – vi føler virkelig vi er blitt hørt i denne prosessen, forteller kommunens prosjektleder Silja Karlsen.

3D-modell testes
3D-modell av den nye skolen testes ut av innbyggere
Prosjektleder Heidi Johnsen
Prosjektleder Heidi Johnsen i Plenum presenterer konseptet for den nye skolen for innbyggerne

Bygge ny barneskole og renovere svømmehall

Politikerne i Skjervøy har bestemt at barneskolen ikke skal renoveres, men at det skal bygges en ny skole. Det er et viktig veivalg for den videre prosessen. I den neste fasen skal konseptet utvikles og bearbeides ytterligere.

Dette er en viktig beslutning for en bærekraftig utvikling av Skjervøysamfunnet. I tillegg blir nok dette den største investeringen til Skjervøy kommune på flere tiår, forteller ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommune.

En engasjert ordfører Ørjan Albrigtsen
En engasjert ordfører Ørjan Albrigtsen

Kommunestyrets vedtak om å bygge ny barneskole er svært gledelig. Det er ikke ofte det applauderes etter behandling av saker i kommunestyret, men det ble det gjort etter dette vedtaket, sier kommunens prosjektleder Silja Karlsen.

 

Ved en veldig stram tidsplan kan en ny barneskole være på plass i august 2027.

Tentativ framdriftsplan
En tentativ framdriftsplan som viser ulike faser prosjektet må gjennom før den nye skolen er ferdig
Kommunalsjef for oppvekst og kultur Svenn M. Torneus ser fram til ny barneskole på Skjervøy
Kommunalsjef for oppvekst og kultur Svenn M. Torneus ser fram til ny barneskole på Skjervøy

Nå kan vi planlegge mer detaljert for den videre prosessen. I neste fase skal konseptet videreutvikles og bearbeides, og det skal tas beslutninger på detaljnivå før vi skal inn i en utførelsesfase, avslutter kommunalsjef for oppvekst og kultur Svenn Martinsen Torneus i Skjervøy kommune