Skisseblokka ble kjøpt på loppemarked av Henning Høholt, som driver ei nettavis kalt Kulturkompasset. Nettadressen er www.kulturkompasset.com

I en mail til Skjervøy kommune skriver Henning Høholt:

"Jeg er kommet over en skisseblokk med et 30 talls vakre akvarellbilder med motiver fra Skjervøy, og områdene rundt. Alle er signert K S og er datert i perioden fra primo 1948 - 1950.

Det er landskapsmotiver, godt komponerte, som forteller om en maler, som har blikk for en vellykket komposisjon fra naturen, ofte med motiver rundt et vann, eller hvor et vann er tilknyttet.

På baksiden av samtlige står der hvor de er malt, altså hvor motivet er fra, og de fleste er malt på Skjervøy.

Jeg forsøker å finne ut hvem denne maleren kan ha vært. Har du noen anelse? Eller vet du noen som kan vite noe? Da er jeg takknemlig for en tilbakemelding.

På forhånd takk og med vennlig hilsen

Henning Høholt redaktør

Kulturkompasset A/S : www.kulturkompasset.com

Tlf. 92836390

Spørsmålet om hvem kunsteren KS kan ha vært ble tatt opp i Skjervøy Nærradio høsten 2006. Flere lyttere mente det uten tvil måtte være Kirsten Sand, distriktsarkitekt på Skjervøy under gjenreisinga på slutten av 1940-tallet. Ved hjelp av signerte hustegninger som befinner seg på teknisk etat, er det nå fastslått med hundre prosent sikkerhet at kunstneren bak initialene KS er Kirsten Sand.

Følgende kan ellers opplyses om Kirsten Sand:

Kirsten Sand var arkitekt og musikkpedagog. Sand var leder av gjenreisingskontoret på Skjervøy etter krigen, og hadde også Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord som sitt virkeområde. Til Skjervøy kom hun i 1946. Hun har tegnet svært mange av husene som ble bygd i Nord-Troms i perioden 1946 - 1951. På sine reiser rundt omkring i Nord-Troms hadde hun alltid skisseblokka med, og det er en av disse skisseblokkene bildene som presenteres her, er hentet fra.

Kirsten Sand flyttet til Tromsø tidlig på 1950-tallet. I Tromsø bodde Kristen Sand i Mellomveien i et hus hun selv tegnet i 1952. Kirsten Sand drev musikkskole i Troms lenge før begrepet kultur- og musikkskole oppsto. Hun drev også barneteater. Flere husker at hun besøkte Skjervøy med teaterstykker langt ut på 60-tallet.

Kirsten Sand mottak Teskjekjerringprisen for sitt arbeid med musikk for barn i 1983.

Kirsten Sand var aldri gift og etterlot seg ingen nære slektninger. Derfor er det forståelig at en av hennes skisseblokker via omveier har havnet på et loppemarked i Oslo i 2006.