telefon_189x199

Informasjon om varslingssytemer og CDM for V/A-kunder

Skjervøy kommune  har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger Tek...
renobil_100x54

Vedtatt i Skjervøy kommunestyret 17. juni - 13

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice as

Skjervøy kommunestyre har vedtatt ny forskrift for renovasjon og slammtømming i Skjervøy kommune. Forskriften tredde i kraft 1. oktober - 13

Høringsfrist 09.september 2013

Revisjon av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at Skjervøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens areal...

Alle veier skal nå ha eget navn - du kan foreslå navn

Tildeling av veinavn i Skjervøy kommune

I dag er det bare Skjervøy sentrum som har offisielle vei adresser. Derfor inviterer Skjervøy kommune både privatpersoner og lag og foreninger til...
Web levert av CustomPublish AS