Ca 100 ungdommer fra Skjervøy kommune var samlet til årets laserparty i Nordreisa. Arrangementet fanget i overkant av 380 ungdommer fra hele regionen.

 
Som ungdomsleder er jeg stolt over hver enkel av de 100 ungdommene som valgte å bruke sin 16. Mai dag i et rusfritt miljø. Dere gjør oss som jobber i kultursektoren stolt, og dere fortjener ros for dette valget.

 

Mvh
Ken Yngve Kristiansen
Ungdomsleder, Skjervøy kommune