Formannskapsmøte 11. september 2003

Saksdokumenter

Formannskapsmøtet 11. september skal bl.a behandle søknad om støtte til bygging av kiosk/lager for Arnøy IL, flere eiendomssaker og byggeplan for hytteområde på Vorterøya.

mote-saksb
Web levert av CustomPublish AS