20.03.2020: Informasjon om utleie av overnatting til turister og andre

Skjervøy kommune anmoder om at all utleie til overnatting inntil videre innstilles på grunn av Korona-situasjonen.

photo-of-a-white-door-with-a-hanging-wreath-and-welcome-1652394

Dette gjelder for alle som driver med utleie til overnatting i Skjervøy kommune, også Airbnb.

Dersom det er behov for overnatting til de som har et arbeid som defineres som samfunnskritiske funksjoner kan likevel utleie tilbys.

Web levert av CustomPublish AS