Møte i formannskap og næringstuvalg 26.06.19

ordførerklubbe

Det holdes møte i Skjervøy formannskap onsdag 26.06.2019, klokken 09.15
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

19.06.19: Møteinnkalling formannskap publisert

24.06.19: Møteinnkalling næringsutvalg publisert

Web levert av CustomPublish AS