Møteplan 2019

klubbe

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Formannskap

 

13.

 

24.

29.

26.

Kommunestyre

 

 

13.

 

8.

12.

Barnas/ ungd.

kommunestyre

 

 

 

10.

 

5.

AMU

 

6.

 

 

22.

 

Kontrollutvalg

 

 

15. (kl 9)

 

15. (kl 9)

 

Regionråd

15.*/30.

14.**/26.

20.

9.-10.***

/30.

28.

18.

* Temamøte infrastruktur, Skjervøy

** Samferdselskonferanse, Kåfjord

*** Møte med sentrale politikere+ Tromsbenken, Oslo

30.4.: representantskap, Nord-Troms Regionråd (=formannskap)

 

 

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Formannskap*

 

 

11.

2., 30.

20.

 

Kommunestyre

 

 

 

16.**

 

11.

Barnas/ ungd.

kommunestyre

 

 

 

 

 

 

AMU

 

 

18.

 

 

4.

Kontrollutvalg

 

 

 

3.

 

12.

Regionråd

 

29.

Medio*

 

5./25.-26.

 

Web levert av CustomPublish AS