Spørreundersøkelse elevhybler på Skjervøy

Den jyske sparekasse

Skjervøy kommune gjennomfører et forprosjekt som vi har kalt «Elevhybler på Skjervøy».

Hensikten er å se på modeller for etablering av elevhybler i Skjervøy. Dette for å sikre gode boforhold for elever på den videregående skolen på Skjervøy.

Det skal gjennomføres en undersøkelse for å finne mer ut om hybelbehovet, løsninger for hybler (beliggenhet, bofellesskap, innredning).

Undersøkelsen gjelder elever som bor hos foresatte på Skjervøy, på hybel på Skjervøy og som pendler til den videregående skolen på Skjervøy.

 

Bor du hos foresatte? Pendler du? Da skal du svare på denne spørreundersøkelsen (klikkbar lenke)

Bor du på hybel på Skjervøy? Da skal du svare på denne spørreundersøkelsen (klikkbar lenke)

Når du har deltatt i spørreundersøkelsen er du med i trekningen av to gavekort på kr. 250,- på Kasjotten og På hjørnet. Vi trekker ut to vinnere som kontaktes direkte.

 

 

Web levert av CustomPublish AS