Kommunestyremøte 19.desember 2002

Kommunestyret skal bl.a behandle saker som "kystbyen i Nord-Troms", budsjett og økonomiplan og godtgjørelse til politikere i 2003.

sakspapirlogo_tn2
Web levert av CustomPublish AS