IMG  2377

Kommunen vurderer å selge Solstua, Fiskenes 25.

Boligen er på 324 m2, bygd i 1923 og har 1.400 m2 festetomt.

Takst foreligger. Visning torsdag 13. sept klokka 18.00.

Ring 416 34 907 for info og påmelding til visning.