Revisjon av kommuneplanens arealdel

Høringsfrist 09.september 2013

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at Skjervøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for planarbeidet legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Forslaget til planprogram er i sin helhet lagt ut på kommunenes hjemmeside, samt på rådhuset i Skjervøy.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til

Nord-Troms Plankontor v/ Svein Solberg

E-post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no

Tlf. 99236091

Merknader til planprogrammet kan sendes med vanlig post til oss eller på e-post til følgende adresse:

Skjervøy kommune

Postboks 145-G 9189 Skjervøy

post@skjervoy.kommune.no

 

Merknader må være kommunene i hende senest 9. september 2013.

Web levert av CustomPublish AS