LisaMariePedersen

Mitt navn er Lisa Marie Pedersen, 23 år gammel, utdannet barnevernpedagog, og har tidligere vært ungdomsrepresentant i ungdomsprosjektet UNIT. Jeg er f.o.m. 01. september 2009, tilsatt som regional ungdomskonsulent, gjennom Nord-Troms regionråd i 50 % stilling. Kontorstedet mitt er i Kåfjord kommune. Jeg vil starte mitt arbeid, med å sette sammen representanter til det regionale ungdomsrådet, og få på plass et fagråd. Jeg ønsker også å besøke ungdomsrådene i kommunene i den kommende tiden.

Jeg ser frem til å samarbeide med mennesker i regionen, spesielt med ungdom, og håper vi får igangsatt flere spennende "happeninger" og gode tiltak for de unge!

Er du ung og engasjert eller engasjert i ungdom, så ta gjerne kontakt på telefon: 777 19 229 eller på e-post: lisa.pedersen@kafjord.kommune.no. Du kan også gjerne besøke meg på kontoret i Kåfjord, da kan jeg treffes på mandager, onsdager og annen hver fredag.