Desentralisert sykepleierutdanning
– våren 2009
Utvidet søknadsfrist
(Studiumkode 9000)
Høgskolen tar opp nye studenter til desentralisert bachelorutdanning i sykepleie
Oppstart: Januar 2009.
Utvidet søknadsfrist: 7. november 2008
Søknadsskjema og nærmere informasjon om studietilbudet
får du ved å henvende deg til Høgskolen i Tromsø - tlf. 77 66 03 00
eller på høgskolens hjemmesider: http://www.hitos.no/studier/ .