Klimaklubben.no
Det nye verktøyet for bedre klimavaner åpnes av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mandag.

Klimaklubben.no er et gratis tilbud fra Grønn Hverdag i samarbeid med Miljøverndepartementet og Klimaløftet.

Her kan du teste dine miljø- og klimavaner. Dine resultater sammenlignes med resten av deltakerne i Klimaklubben.

Ønsker du å bli mer miljø- og klimavennlig, hjelper Klimaklubben deg å nå dine mål.

Du bestemmer selv hva du vil bli bedre på og hvor mye oppfølging du vil ha.

Klimaklubben blir treffstedet for de nysgjerrige og miljøpositive som tør å utfordre seg selv til å leve litt mer miljøvennlig.

Håper vi treffes på Klimaklubben fra 1. september!

Se mere info på www.klimaklubben.no