Skjervøy kommune inviterer til åpent møte angående revidering av gjeldende strategisk næringsplan.

 

Tid: Mandag 16.april 2007, kl. 09.00-18.00.

Sted: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen.

 

På grunn av organisering av møtet ønsker Skjervøy kommune tilbakemelding innen 12.april om hvorvidt du/dere vil delta.

 

Påmelding og bekreftelse til deltakelsen gis:

Sentralbordet   tlf. 77 77 55 00, e-post: post@skjervoy.kommune.no

Frode Schultz   tlf. 77 77 55 00, e-post frode.schultz@skjervoy.kommune.no

Silja Karlsen    tlf. 77 77 55 00, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no

 

Program:

 

Kl. 09.00-09.15          Velkommen, ordfører

                                   Bakgrunn for møtet

 

Kl. 09.15-10.30          Omstillings- og utviklingsprosjektet, Silja

                                   Prosjektstyret

Satsingsområder

Ressursgrupper

 

Kl. 10.30-10.45          Pause

 

Kl. 10.45- 11.05         Strategisk næringsplan, Frode

                                   Hensikt

 

Kl. 11.05-12.30          Prosess med fokus på strategi og tiltak

v/Thorbjørn Johnsen

 

Kl. 12.30- 13.30         Lunsj

 

Kl. 13.30-14.45          Prosess med fokus på strategi og tiltak

v/Thorbjørn Johnsen

 

Kl. 14.45- 15.00         Pause

 

Kl. 15.00-18.00          Prosess med fokus på strategi og tiltak

v/Thorbjørn Johnsen