Fleksibel studieorganisering Videreutdanningstilbud ved Avdeling for helsefag høsten 2008 Demens og alderspsykiatri (30 sp) Relasjon og nettverksarbeid (60 sp) Studietilbudene tilrettelegges slik at Nord-Troms Studiesenter har regionale grupper med desentralisert undervisning og/eller fjernundervisning. Det er ikke knyttet spesielle studieavgifter til noen av tilbudene. Søknadsfrist: 15. april 2008. Nærmere informasjon om opptakskrav og muligheter for tilrettelegging av de enkelte studietilbudene framgår av høgskolens hjemmeside. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Høgskolen i Tromsø, 9293 Tromsø, ved å ringe tlf. 77 66 03 00, pr. e-post til postmottak@hitos.no eller på høgskolens hjemmesider – www.hitos.no -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I tillegg arbeider vi fortsatt med et tilbud om Demens og alderspsykiatri (30 sp) til de som ikke har 3-årig helse - og sosialfaglig bakgrunn Det blir avklart i løpet av uke 15. Opplegget vil bli fleksibelt med nettbasert / samlinger / veiledning - og med en kobling av disse to "kullene" gjennom noe felles på samlinger / nettverks - og veiledningssamlinger. På den måten vil de fra samme kommune kunne møtes og skape et faglig tyngdepunkt lokalt, slik det har vært ønsket fra kommunenes side. Nord-Troms Studiesenter annonserer dette så snart alt er klart. Kontakt: www.ntss.no tlf 970 39 938 ------------------------------------------------------------------------------------------------------