Næringsvirksomhet

Topplogo lagfor bednerm.jpg

Her har vi samlet informasjon om næringsvirksomhet i Skjervøy. Her finnes nyttige linker for både nyetablerere og etablerte foretak.

Kontaktinformasjon

Næringsfondet
Informasjon om søknadsprosessen

Elektronisk søknadsskjema

Arnøyfondet

Informasjon om søknadsprosessen

Flåtefondet

Informasjon om søknadsprosessen

Skjenke- og salgsbevillinger

Tilskudd fra sametinget 
Skjervøy kommune er nå med i samisk virkemiddelområde

Strategisk næringsplan
   Strategisk næringsplan for 2014-17
  

Næringsareal

Nyttige linker

Videokonferanse

 

Web levert av CustomPublish AS