Meldeplikt for kjøletårn

Forskrift for Miljørettet helsevern

Vi minner om at det i følge "Forskrift for Miljørettet helsevern" av 25. april 2003 § 14, fremgår at alle kjøletårn eller lignende innretninger, skal innmeldes til kommunen
info_64x62

Alle eiere av ovennevnte installasjoner, må melde dette til Kommunelege I i Skjervøy kommune, via faks 77 77 70 19, eller v/brev til Skjervøy Legekontor v/Kommunelege I, 9180 Skjervøy

Innen 20. juni -05.

Web levert av CustomPublish AS