Din evaluering av Sjømatseminaret 2018

Hvordan opplevde du seminarets relevans?*
Hvordan opplevde du foredragsholderne?*
Opplevde du at det var anledning til å bygge nettverk?*
Hvordan opplevde du debatten?*
Hva er helhetsinntrykket ditt av Sjømatseminaret?*
Kan du tenke deg å delta på Sjømatseminar om to år?*

Web levert av CustomPublish AS