Fra 24.09.12

Ekspedisjonstid på Teknisk etat

På grunn av store arbeidsmengder er vi dessverre nødt til å innføre ekspedisjonstid på Teknisk etat fra 24. september - 12. Etaten vil være åpen fo...
Skjervøy kommune bygger ut Rypeveien - tomteoversikt

Frist for entreprenørene med å levere tilbud, er innen 03. sep.

Skjervøy kommune bygger ut Rypeveien

Rypeveien er en del av Hollendervika boligfelt og strekker seg langs begynnelsen av Stussnesveien på Skjervøy. Feltet består av 15 boligtomter og oppa...
scooter

Høringsfrist 15.09.12

Høring - godkjenning av snøscooterløype til Nord-Rekvik

Formannskapet har vedtatt at forslag til ny snøscooterløype fra fylkesveien ved Årviksand til Nord-Rekvik, gjennom Nord-Rekvikdalen, legges ut til off...
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for "Ratatamajordet" Skjervøy

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for "Ratatamajordet" Skjervøy kommune

Formannskapet i Skjervøy har i møte den 14.09.11, sak 74/11, vedtatt høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringplan av "Ratamajordet" i Sk...
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy Kommune

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy Kommune

Formannskapet i Skjervøy har i møte den 17.10.11, sak 83/11, vedtatt høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for "Hyttefelt i Kobb...
Stadfestet reguleringsplan Fiskenes

Stadfestet reguleringsplan "Fiskenes"

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 20/11, vedtatt reguleringsplan "Fiskenes". Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl § 1-9. ...
Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 21/11, vedtatt reguleringsplan Uløybukt ferjeleie. Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl...
RevPlanbest170311YtreHavn

Stadfestet reguleringsplan "Rorbuer Ytre havn"

Skjervøy kommunestyre har i møte 17.03.2011, sak 7/11, vedtatt reguleringsplan for Rorbuer i Ytre Havn. Hensikten med planen er tilrettelegging for ut...

Energi- og klimaplan til behandling i kommunestyret 10.06.2010

(Vedlagt fil har stor fil størrelse, så det kan ta litt tid, før filene er ferdig nedlastet)

Anbudsfrist er satt til tirsdag 15. april 2009 kl 1200

ANBUDSINNBYDELSE

Skjervøy kommune inviterer herved til anbud i forbindelse med regjeringens tiltakspakke til kommunene. Arbeidenes omfang er bygningsmessige arbeider ...
Web levert av CustomPublish AS