Innkalling med saksliste

Kontrollutvalgsmøtet 26. mai 2015

Granskningsrapporten vedrørende Skjervøy fiskeriutvikling AS blir ikke behandlet på dette møtet, men kontrollutvalget får en presentasjon av rapporten...

Innkalling med saksliste

Kontrollutvalgsmøtet 5. mai 2015

Torsdag 26. mars

Møte i kontrollutvalget

Innkalling og protokoll. 

Torsdag 26. februar

Møte i kontrollutvalget

Innkalling og protokoll. 

Sakspapirer

Kontrollutvalgsmøtet 16. september 2014

Legges også ut på kommunens møteplan

Ekstraordinært møte

Møte i kontrollutvalget 25. april

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinært møte i kontrollutvalget i Skjervøy kommune den 25.04.2014. Sakspapirene vil bli ettersendt elektronisk og...

Saksliste og protokoll fra møtet

Kontrollutvalgsmøtet 3. desember 2013

Legges også ut på kommunens møteplan

Kontrollutvalgsmøte 22. mai 2013

Alle sakspapirer. 
Web levert av CustomPublish AS