Gjeldende arealplan

Arealplanen er under revidering, men enn så lenge er dette gjeldende arealplan: Kommuneplanens arealdel Delplaner til arealplanen

Invitasjon til folkemøter om kommuneplanens arealdel

Folkemøter vil bli avholdt: 22. mai fra klokken 18:00-20:00, i Skjervøy rådhus, kommunestyresalen. 27. mai fra klokken 17:30-19:30, på Arnøyhamn...

Send oss dine innspill innen 6. juni 2014

Ny arealdel til kommuneplanen

Vi er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel; som er en overordnet plan for bruken av arealene i kommunen.  Nå ber vi om innspill til ...

Offentlig høring og ettersyn frem til 1. april

Strategisk næringsplan for Skjervøy kommune 2014-17

Strategisk næringsplan (2014-2017) beskriver hvordan kommunen og næringslivet skal møte fremtidige utfordringer innen næringsutvikling.  Du får den i...

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn

Forslag til planprogram - Sandøra industriområd, Skjervøy

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Sandøra industrio...

Høringsfrist 09.september 2013

Revisjon av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at Skjervøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens areal...

Høringsfrist 02.01.2013

Varsel om oppstart med felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, samt utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at kommunene Nordreisa og Skjervøy har startet arbeidet med utarbeidelse av f...
Web levert av CustomPublish AS