Mange aktører vil nå kjøre tunge reklamekampanjer for å kapre oppmerksomheten om sitt produkt. Det er ikke lett for den enkelte å orientere seg i jungelen av tilbud.

Medietilsynets rolle er å tilby "plattformnøytral informasjon" til publikum, altså være en nøytral og objektiv rådgiver uten kommersielle interesser av noe slag.

Ved å henvende deg til Medietilsynet på vår informasjonstelefon 815 52 900 eller på hjemmesiden www.Digitaltvinorge.no, vil du få de opplysningene du har behov for å vite.