Vennskapssamarbeid i praksis

Skjervøy og Solovki kommune har i over et år jobbet med å lage en felles kalender for 2011. Ideen om å lage en felles kalender ble fremmet av den forrige ordføreren på Solovki, Dimitrij Lugovoj. Etter et møte mellom kommuneadministrasjonen på Solovki og prosjektleder/varaordfører i Skjervøy sommeren 2009 begynte vi å planlegge kalenderutgivelsen.

Anna fra museet på Solovki sa seg villig til å utforme kalenderen med innspill fra Skjervøy. I hovedsak blir kalenderen laget på Solovki. Vi bruker bilder fra begge kommuner, og vi vil bruke norsk og russisk som språk i kalenderen. Vi har ikke bestemt om vi skal avmerke helligdager/fridager under hver måned eller om vi skal orientere om dette på ei side bakerst i kalenderen. Det kan bli veldig rotete hvis vi gjør det slik. Vi vil diskutere med trykkeriene.

Bildene fra Skjervøy er levert av Helge Guttormsen, og bildene fra Solovki er lånt ut fra museet der. Kalenderen trykkes både på Solovki og for Skjervøy vil Troms Fylkeskommune trykke kalenderen.

Dette har vært et spennende arbeid. Noen ganger har det stoppet helt opp, men så har vi gått på igjen med krum hals. Nå vet vi at det blir en kalender, og vi har tro på at vi får den ferdig til salg i november. Jeg tror det for eksempel kan bli en litt spesiell julegave å gi bort.

Web levert av CustomPublish AS