Kommunale vakttelefoner

Hovedlinje, Skjervøy kommune: 77 77 55 00

Legevakt: 116 117

Kommunal vannforsyning: 90 62 49 99

Kommunalt avløpsnett: 97 77 15 03

Skjervøy havn: 95 00 64 92

Brannvakt: 90 45 19 30

(Se side to i overordnet beredskapsplan for andre kontaktnumre)

 

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN - SKJERVØY KOMMUNE

Beredskapsplanen skal sikre at Skjervøy kommune på en best mulig måte håndterer alvorlige hendelser, gjennom å gi oversikt over ansvar, oppgaver og ressurser i forbindelse med kriser. Planen skal fylle kravene i forhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4. Den er styrende for all beredskapsplanlegging og håndtering av uønskede hendelser. 

Se Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune her (klikkbar lenke)

RÅD OM EGENBEREDSKAP

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Se Råd om egenberedskap fra DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) her (klikkbar lenke)