Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 1. etg.

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775575

Tilbud: 

  • Spedbarns- og småbarns kontroller 
  • Vaksinasjon 
  • Foreldreveiledning 
  • Jordmor tjenester 
  • Helsestasjon for ungdom 
  • Skolehelsetjeneste