For tiden foregår det et relativt stort rehabiliteringsarbeid på vann- og avløpssektoren i form av oppgradering/ utskifting av ledningsnettet i enkelte av veiene på Skjervøy tettsted..

De veiene som blir berørt av dette arbeidet i år er Eideveien, Klaus Dreyers vei og deler av Kirkegårdsveien.

Spørsmål vedrørende vann- og avløpsgebyr kan besvares av Teknisk etat, på  e-post: grethe.ihlang@skjervoy.kommune.no eller telefon 77 77 5525.

Vann- og avløpsanleggene driftes av kommunens driftsoperatører, samt driftsleder Yngve Volden som kan treffes på tlf. 416 34907 eller e- post yngve.volden@skjervoy.kommune.no

For at vi skal kunne nå dere som kunder ved vannstenginger og akutte hendelser, er det viktig at Skjervøy kommune har muligheter til å nå dere som kunder på SMS varsling.

Følg linken for å få varsel: https://www.servicevarsling.no/auth.aspx