• Hovedlinje, Skjervøy kommune: 77 77 55 00
  • Legevakt: 116 117
  • Kommunal vannforsyning: 90 62 49 99
  • Kommunalt avløpsnett: 97 77 15 03
  • Skjervøy havn: 95 00 64 92
  • Brannvakt: 90 45 19 30

(Se side to i overordnet beredskapsplan for andre kontaktnumre)