Rus- og Psykiatritjeneste

name  73  1

Hvem er vi?

Det er 12 stillinger i tjenesten. Vi er psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, miljøterapeut, aktivitør og husmor.

Besøksadresse:

Skoleveien 2

Kontakt oss:

Postadresse

Skoleveien 2
9180 Skjervøy

Leder for psykiatritjeneste:

Konstituert;

June Mikalsen og Birgit Waage

Telefon: 777 75 563
E-post: knut.kvernvold@skjervoy.kommune.no

 

Psykiatritjenesten har gjennomgått en omorganisering i de siste to årene. Og har siden 2005 vært egen virksomhet med virksomhetsleder og base i Skoleveien 2.

Tjenesten består av

  • Omsorgsboliger med 7 leiligheter i Skoleveien 2
  • Psykiatrisk hjemmetjeneste (Åpen omsorg) som gir tilbud til de som bor hjemme
  • Aktivitetstilbud

Målsettingen med psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid i kommunen har hovedfokus på at personer med psykiske lidelser i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv.

Mennesker med psykiske lidelser har behov for stabil kontakt og oppfølging over tid.

Arbeidet omfatter forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning.

Tjenestenes innhold

Ved siden av å hjelpe med de psykiske problemene, gir vi hjelp på andre deler av livet som er vanskelig. Det kan være i forhold til økonomi, arbeid, meningsfull fritid, fysiske sykdommer, tannlegetjenester, oppfølging i bolig, m.m. Vi er opptatt av å gi en god helhetlig tjeneste.

Vi legger opp til, og ønsker et godt og nært samarbeid med både UNN og Psykiatrisk senter for psykisk helse i Nordreisa, samt kommunens helse- og sosialtjenester.

 

Web levert av CustomPublish AS