Skjervøy kommunestyre

2015-2019

Felleslista Kristelig Folkeparti/ Kystpariet:

Ørjan Albrigtsen Ordfører
Peder Andre Amundsen  
Kurt Michalsen  
Maria J. Andersen  
Trygve Paulsen  

 

Arbeiderparitet:

Øystein Skallebø  
Irene Toresen Varaordfører
Åshild Hansen  
Sissel Torbergsen  

 

Sosialistisk Venstreparti:

Ingrid Lønhaug  
Pål Schreiner Mathiesen  

 

Senterpartiet:

Torgeir Johnsen  
Hanne Nygaard Høgstad  
Vidar Brox-Antonsen  
Rolf Egil Larsen  

 

Fremskrittspartiet:

Vidar Langeland  
Arne Nilssen  
Jørn cato Angell  

 

Høyre:

Reidar Mæland  

 

Web levert av CustomPublish AS