Kommunestyremøte 17.november 2003

Saksdokumenter

Kommunestyret skal bl.a behandle budsjettreguleringer for 2003, utvidelse av garanti for Skjervøy ASVO, privat regulering/utbygging for Eidevannet boligfelt 2.gangs behandling, garanti Ørneveien barnehage og flagging på samefolkets dag.

sakspapirlogo_tn2
Web levert av CustomPublish AS