Kommunestyremøte 03.11.04

Saksdokumenter

Kommunestyre skal bl.a. behandlet økonomisaker, nedklassifisering deler av Rv 866 i Skjervøy kommune

sakspapirlogo_tn2
Web levert av CustomPublish AS